Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

In de voetsporen van bandkeramiekers, oerboeren en vuursteenhakkers

  • Afbeeldingen: Mario van de Luijtgaarden ©

Leuk artikel over bezoek aan ons museum en de Oerboer-route door Mario van de Luijtgaarden op zijn reisblog "Vakantaseren"

Zuid-Limburg begint inmiddels te voelen als mijn tweede thuis. Ik kom er regelmatig en heb meteen een beetje heimwee als ik in Maastricht op de trein stap en terug reis naar de Randstad. Tegelijkertijd weet ik eigenlijk heel weinig van de geschiedenis van dit gebied. Hoog tijd om daar eens wat aan te doen.

Tijdens een tweedaagse historische trip ga ik een flink eind terug in de tijd. Ik reis naar de periode waarin de eerste boeren van Nederland, de oerboeren, neerstreken in deze regio. Hier vind je in de vuursteenmijnen de oudste sporen van de prehistorie van de mijnbouw in Nederland. Tijdens deze tocht ga ik duizenden jaren terug in de tijd, in het spoor van de oerboeren, bandkeramiekers en vuursteenhakkers.  Lees verder ⇢

 

Oerboerroute Mario vd Luijtgaarden

Eerste autobusbedrijf en garage van Elsloo

  • Afbeeldingen: catsopvanvreuger.com ©

De  garage van autobusbedrijf Collard lag op Het Einde, nu nr. 8 in Catsop. Dit huis is een paar keer verbouwd. Werd vroeger aangeduid met ‘sectie- nummer C17’ met als adres ‘Eindstraat 17’ .

De autobus-eigenaar en tevens garagehouder was Theodoor Collard, de overgrootvader van Guus Smeets, die er op zijn website "Catsop van Vreuger" een uitgebreid artikel aan heeft gewijd.
Dochter Tru Collard, de oudste uit het gezin Collard-Hendriks, is zijn oma. Zij heeft dit huis rond 1927 overgenomen en in de jaren dertig nog eens verbouwd. Zij organiseerde ook verschillende busreizen.
Het bedrijf is in 1924 is opgericht en in 1934 is opgeheven.

Lees verder op catsopvanvreuger.com ⇢

Eerste Elsloosche Autobusdienst 1924

 

Rabo ClubSupport

Rabo ClubSupport

  • Afbeeldingen: Rabobank, Historiehuis van de Maasvallei ©

Ook dit jaar doet Historiehuis van de Maasvallei weer mee aan Rabo ClubSupport. U kunt stemmen van 4 september tot en met 26 september 2023. Mogen wij aub uw stem?

Iedereen verdient een club of een vereniging; zoals bijvoorbeeld een museum. Het is vaak als een 2e huis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Kortom: verenigingen zijn onmisbaar.
Daarom helpt Rabobank hen graag met kennis, netwerk en geld om hun ambities te realiseren.

KLIK HIER ⇢ voor meer informatie en om te stemmen.  Log in op Rabobank Online Bankieren. Dan worden de stemknop en de selectie verenigingen uit onze regio Zuid-Limburg West zichtbaar.
Zoek dan naar "Streekmuseum Elsloo" omdat wij nog als zodanig vermeld staan.  Zoek nog 2 andere verenigingen die je wilt steunen. Ontzettend bedankt alvast!!


Zolang er een verleden is om op terug te kijken, is er ook een toekomst om naar uit te kijken
In juni 2021 is de naam van de stichting "Streekmuseum Elsloo" gewijzigd in "Historiehuis van de Maasvallei". Met deze naamswijziging willen wij duidelijk aangeven dat we meer zijn dan alleen een streekmuseum, al zal het museum de basis blijven onder alle activiteiten. In het Historiehuis is ook een kennis- en informatiecentrum gevestigd over de Nederland-Belgische Maasvallei, met veel informatie en inspiratie.

Ons doel in 2023
Voor de permanente expositie Bandkeramiek hebben wij een tweetal nieuwe, op maat gemaakte, vitrines nodig.

De huidige expositie "Begraven met respect", met unieke vondsten uit de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, is ingericht door Ivo van Wijk, mede-auteur van een nieuw boek over de Band-keramische cultuur dient als grondslag voor de permanente expositie Bandkeramiek in het Historiehuis.

De nieuwe vitrines worden gemaakt door een lokale bouwer volgens de gekozen museumstijl.

 

 

Paul Mennens, Beek

Nieuw boek: Rode zakdoek, bus stopt

  • Afbeeldingen: Doorstart TV, Limburgs Museum (embedded) ©

Nieuw boek Paul Mennens over de EBAD, de LTM en 200 andere autobusondernemingen in Zuid-Limburg

”Bushaltes had je in die tijd nog niet. Je reed als het ware op de bonnefooi. Als een chauffeur onderweg iemand in zijn zondagse kleren zag lopen, werd gestopt, aangezien men verwachtte dat deze persoon ergens heen moest. Cafés werden automatisch halteplaatsen. Als een van de cafégasten per bus vervoerd wilde worden, hing hij een rode zakdoek uit het raam, als teken voor de buschauffeur, dat hij even stoppen moest. Heerlijke tijden waren dat”, vertelde Lei Collard in 1973 toen hij zijn 50-jarig jubileum als buschauffeur vierde.

EBAD, lijnbus van Lindenheuvel naar Sanderbout (Foto Limburgs Museum, embedded)

Honderd jaar geleden begon het openbaar vervoer per autobus aan een opmars in Zuid-Limburg. In bijna ieder dorp kocht iemand een bus en verzorgde het vervoer naar stad, dorp of steenkoolmijn. De bewoners maakten gebruik van de eerste geregelde lijndiensten en dagelijks reisden duizenden mijnwerkers per autobus naar een van de twaalf steenkoolmijnen.
Tijdens de zomermaanden vertrokken vanuit Valkenburg tientallen bussen met toeristen richting Heuvelland, Ardennen en Eifel.

EBAD verzorgde onder de naam Ebatours ook vakantiereizen per bus door heel Europa
(Foto Limburgs Museum, embedded)

Paul Mennens ging in zijn woonplaats Beek op zoek naar het verhaal achter de autobusondernemingen in zijn omgeving, de EBAD, de LTM, De Valk en ruim tweehonderd andere autobusondernemers. Hij verzamelde meer dan duizend afbeeldingen.
In het boek ‘Rode zakdoek, bus stopt’ wordt ingegaan op het openbaar vervoer in Zuid-Limburg, van de postkoets tot de elektrische bus, het mijnwerkersvervoer, de Beeker autobusbedrijven en de tweehonderd andere autobusondernemingen.
Begin december 2023 vindt in Beek de presentatie van het boek plaats.

+ Een uitgebreid overzicht van het eerste Elsloose busbedrijf Collard vindt u op de website Catsop van vreuger van Guus Smeets, klik hier ⇢ 


‘Rode zakdoek, bus stopt’ is het 26e deel in de serie ‘Wat Baek ós bud’. Deze uitgave (ruim 300 pagina’s) met een gevarieerde inhoud en tal van unieke foto’s verschijnt in een beperkte oplage.
Het boek kan besteld worden via marpaubeek@ziggo.nl en overschrijving van € 24,50 op bankrekeningnummer NL52INGB0000880717 t.n.v. HWM Hamers Beek met vermelding van naam en adresgegevens.
Binnen de gemeente Beek wordt het boek gratis thuis bezorgd.
Het boek kan ook per post verstuurd worden, verzendkosten € 4,50. Of u kunt het afhalen tijdens de presentatie begin december.
De voorinschrijving is mogelijk tot 1 november 2023. Na deze datum is de verkoopprijs €28,50. Vragen? Stuur een mail naar: marpaubeek@ziggo.nl 

 

Jagers-verzamelaars en ...de eerste boeren

  • Afbeeldingen: Prehistorische vuistbijlen (CC BY-SA 3.0 – Didier Descouens – wiki - embedded historiek.net) ©

De jager-verzamelaar is een mens die onderdeel uitmaakt van een cultuur waarin voedsel wordt verkregen door te jagen, vissen en foerageren (verzamelen). Deze levenswijze was typerend voor het grootste deel van de menselijke geschiedenis, voordat landbouw, veeteelt en stedelijke samenlevingen opkwamen.

De prehistorische jager-verzamelaar trok rond, jaagde als nomade op dieren en verzamelde voedsel. Als dit voedsel op een bepaalde plek schaars werd, reisde hij verder, op zoek naar nieuwe voedselbronnen. De jager-verzamelaar woonde dus niet lange tijd op één plek. Bezittingen waren er vrijwel niet. Leden van de rondtrekkende groepen bezaten niet meer dan ze konden dragen, zoals een kleine mondvoorraad voedsel, speren en bogen voor de jacht, vuursteen om vuur mee te maken of dode dieren mee te villen en kalebassen waarin water kon worden bewaard.

De eerste boeren

Revolutie
Tijdens de zogeheten neolithische revolutie, ook wel de eerste landbouwrevolutie, vestigde de prehistorische mens zich steeds vaker op een vaste locatie. Men ging dus sedentair wonen: op één vaste plek. Deze revolutie begon rond 10.000 v.Chr. in het Midden-Oosten en markeert de overgang van de tijd van jagers en verzamelaars naar boeren. De tot die tijd zwervende Natufiërs streken neer bij velden wild graan en ze besloten te blijven. Er groeide namelijk zoveel graan dat verder trekken helemaal niet nodig was.

Lees verder op historiek.net ⇢

De Bandkeramiekers (ca 6000 v.Chr.) worden als de eerste boeren in Nederland aangemerkt.