Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Anbi

De Stichting Streekmuseum Elsloo is door de belastingdienst sinds 1 januari 2008 erkend als een ANBI instelling.
ANBI is de afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarnaast heeft de belastingdienst ons ook erkend als culturele ANBI instelling. 

Hierdoor is het voor donateurs mogelijk om hun giften af te trekken in de belastingaangifte. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Als ANBI publiceren we jaarlijks diverse gegevens van ons museum waarvan ook de belastingdienst vindt dat deze openbaar toegankelijk moeten zijn. Bij de belastingdienst staat onze site met deze gegevens geregistreerd.

Onze ANBI gegevens:

NAAM:
Stichting Streekmuseum Elsloo.
Ook bekend als: Streekmuseum Elsloo.

FISCAAL NUMMER:
817903252

CONTACTGEGEVENS:
Adres:
Op de Berg 4-6
6181 GT Elsloo

Telefoon: 046-4376052

E-mail: info@streekmuseumelsloo.nl

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: de heer H. Luijten uit Elsloo
Secretaris: mevrouw A. van Mulken uit Meers 
Penningmeester: de heer G. Peters uit Elsloo
Lid: mevrouw M. van Kan-Notten uit Catsop 
Lid: mevrouw C. Versluis uit Stein
Lid: mevrouw M. Heijen uit Elsloo

De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur van de stichting. Het bestuur voorziet zelf in de benoeming van bestuursleden. Een en ander is notarieel laatstelijk vastgelegd in de statuten van de Stichting d.d. 5 november 1986.

BELEIDSPLAN:
De hoofdlijnen van het actueel Beleidsplan zijn elders op deze pagina gepubliceerd.

BELONINGSBELEID:
De stichting telt een 33 tal vrijwilligers, waaronder de bestuursleden. De bestuursleden en overige vrijwilligers ontvangen voor hun inzet geen beloning (vergoeding of vacatiegeld). Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed. Dit betreft de reiskosten in geval er activiteiten uitgevoerd worden buiten de gemeente Stein. Daarnaast heeft de gemeente Stein een beroepsmatig functionaris ingezet voor 0,5 fte ter vervulling van de taak van conservator. Voor de stichting zijn hieraan geen kosten verbonden. Het salaris en overige arbeidsvoorwaardelijke kosten gaan rechtstreeks ten laste van de gemeente Stein.

MISSIE
De missie van Stichting Streekmuseum Elsloo bestaat uit:

1. Het verzamelen, bijeenhouden en tentoonstellen van geschied-en volkskundige objecten van de Limburgse Maasvallei in een museum in de oude dorpskern van Elsoo.
2. Het bevorderen van onderzoek en kennis van hierboven genoemde objecten.
3. Het vergaren en overdragen van kennis over de geschiedenis van de Limburgse Maasvallei of delen daarvan.

FINANCIËLE VERANTWOORDING:
Aan het begin van ieder jaar wordt het financiële jaarverslag opgemaakt over het voorafgaande jaar. Het meest recente financiële jaarverslag is gepubliceerd onder de ANBI publicaties op deze site.

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN:
Aan het begin van ieder jaar wordt het activiteiten jaarverslag opgemaakt over het voorafgaande jaar. De activiteiten van het verstreken jaar zijn elders op deze pagina gepubliceerd.

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.