Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Financieel 2021

 Financieel overzicht 2021            
             31.12.2021
             
  Liquide middelen         €             808,31
  Reserveringen         €       15.000,00
             
  Totaal         €       15.808,31
             
Staat van Inkomsten en Uitgaven 2021            
  Baten          €    59.156,97
             
  Organisatiekosten    €       17.326,52      
  Accomodatiekosten   €       14.411,81      
  Herinrichtingskosten   €       75.576,09      
  Totaal uitgaven   € 107.314,42      
             
  Negatief saldo 2021   € -48.157,45      
             
  Totaal:    €     59.156,97     €    59.156,97
             

Toelichting op het financieel overzicht:

De inkomsten bestonden in 2021 uit entreegelden, boekverkoop, donaties, subsidies en sponsors.  
Euro 15.000 gereserveerd, waarvan Euro 10.000 voor Streekdracht en Euro 5.000 als ijzeren reserve voor onvoorziene uitgaven.  
Voor de diverse projecten met betrekking tot de herinrichting zijn betalingen verricht aan leveranciers welke pas na het boekjaar, in 2022, door harde subsidies  zullen worden gecompenseerd.  

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.