Skip to main content

27. Oorlogsgeld en Postzegels

010270100462
Bankbiljet groot 10 gulden. Lieftinck Tientje
7 mei 1945
Afmeting70x132mm

Vanaf  6 Juli 1945 vond de grote geldzuivering plaats.De biljetten van 100 gulden werden ongeldig verklaard. Men moest ze inleveren op de bank waar ze op een geblokkeerde rekening werden gezet. De bezitter moest aantonen dat het geld eerlijk was verdiend. Zo niet volgde bestraffing. Op 26 September werd alle papiergeld ongeldig verklaard. Het geld moest op de bank worden ingeleverd en ook hier gold hetzelfde als voor de 100 gulden biljetten. Alle rekeningen werden geblokkeerd. Lonen werden in de  week van 26 September tot 2 October niet uitbetaald en iedere inwoner kreeg 10 gulden voor de eerste betalingen. Door deze maatregel kreeg men grip op de hele financiele wereld. Vanaf 3 October 1945 werd het geblokkeerde geld geleidelijk vrijgegeven. Het banktbiljet groot 10 gulden van 7 Mei 1945 werd Lieftinck tientje genoemd naar de naam van Minister Lieftinck.